Prima pagină Noutăţi Hărţi Download Concurs Despre noi Contact
Primul site de Istorie
din
pînă în
Categorii
PageRank Checking Icon
Pe site au loc lucrari. Siteul poate functiona incorect. Ne cerem scuze pentru incomoditate.
Înapoi

Războiul româno-ungar de la 1919, din Apuseni pe Tisa (1919)

Schița nr.6. Operațiunile dintre munții Apuseni și Tisa, 16 aprilie - 1 mai 1919

Schița nr.6. Operațiunile dintre munții Apuseni și Tisa, 16 aprilie - 1 mai 1919

 
Autor: Cristian Negrea

Prea puţin s-a spus şi s-a scris despre una dintre cele mai importante campanii româneşti din istoria noastră, cea referitoare la războiul româno-ungar de la 1919. Dacă până în 1989 această lacună din istoria noastră părea explicabilă prin prisma istoriografiei comuniste care nu dorea evidenţierea rolului României în stârpirea unui focar comunist apărut pe harta Europei Centrale, cu atât mai mult mi se pare condamnabilă neglijarea acestui aspect esenţial în ultimii douăzeci de ani. Nu pot să-mi explic nici acum de unde apare această jenă în abordarea acestui subiect, pot doar să încerc să arăt adevărul asupra acestui eveniment. Istoria este ceea ce este, sau ceea ce a fost. Suntem datori să o cunoaştem şi să o apreciem, aşa cum este ea, mai ales în contextul relaţiilor cu vecinii noştri, care nu întotdeauna au fost prea cordiale. „O dispută veche de secole se rezolvă numai cu sabia”, spunea istoricul Constantin Kiriţescu, iar aceasta este povestea rezolvării disputei vechi de secole cu unul dintre vecinii noştri.

După cum am expus într-un articol precedent Revoluția Revoluția din Ardeal și gărzile naționale române, în aprilie 1919 trupele române şi ungare (devenite bolşevice) se aflau faţă în faţă pe linia despărţitoare Sighet – Ciucea – Zam.

 

Ungaria bolșevică

Până atunci, Ungaria suferise transformări nemaiîntâlnite în orice stat, prin rapiditatea cu care trecea de la o orientare la alta, doar pentru prezervarea imperiului său, pentru a-şi putea continua politica sa de asuprire a românilor, croaţilor, slovenilor, slovacilor, cehilor, polonezilor, etc. Imperiul austro-ungar prăbuşindu-se în urma războiului, Ungaria a devenit revoluţionară, proclamând desfacerea ei de Austria, la 2 noiembrie 1918, dar fără să recunoască şi separarea celorlalte provincii ale imperiului. Doreau să se desprindă de Austria, dar să păstreze restul teritoriilor locuite majoritar de celelalte naţii din vechiul imperiu. Astfel, nici prin gând nu le trecea să recunoască plebiscitul de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, atunci când reprezentanţii naţiunii române din Transilvania au spus răspicat întregii lumi că doresc să se unească cu ţara. demn de remarcat, a fost singurul plebiscit, cu consultarea populaţiei, din vechiul imperiu austro-ungar, cu atât mai importantă şi mai dreaptă fiind demonstraţia justeţei cauzei Ardealului. Înainte de asta, în timpul revoluţiei de la începutul lui noiembrie, contele Istvan Tisza, unul dintre principalii responsabili pentru declanşarea războiului mondial, a fost ucis de către soldaţii unguri, propriii săi soldaţi.

La 16 noiembrie 1918, prim-ministrul Karoly Mihaly proclamă Ungaria republică, iar el însuşi se declară antantofil. Timp de patru ani de război, şi înainte de acesta, Ungaria a fost unul dintre pilonii de bază ai Puterilor Centrale, susţinătoare fără rezerve a politicii agresive a Germaniei şi Austro-Ungariei, al cărei element de bază era, iar acum, peste noapte, a devenit o susţinătoare ferventă a Antantei, în speranţa că va avea câştig de cauză la Conferinţa de Pace de la Paris.

Oare oamenii ăştia nu-şi dau seama că au fost învinşi?” întreba generalul Berthelot în însemnările sale. Tone de material de propagandă invada Conferinţa de Pace, nu se precupeţea nici un efort pentru a influenţa hotărârile acesteia, în timp ce în zonele ocupate se declanşa o teroare fără precedent, pentru a amuţi pentru totdeauna glasul acelora ce susţineau ideile de autodeterminare, de a-i lăsa pe fiecare să-şi decidă soarta, conform principiilor enunţate de preşedintele american Woodrow Wilson. În articolul menţionat mai sus am amintit doar o parte din atrocităţile ungureşti din Ardealul acelor timpuri.

Preşedintele Conferinţei de Pace, Alexandre Millerand, a ripostat: „Voinţa popoarelor s-a exprimat în zilele din octombrie şi noiembrie 1918, atunci când dubla monarhie s-a prăbuşit şi când populaţiile îndelung asuprite s-au unit cu fraţii lor italieni, români, iugoslavi şi cehoslovaci.

Ungurii nu se descurajează şi continuă propaganda, susţinând că singura garanţie pentru estul Europei ameninţat de spectrul bolşevic îl reprezintă o Ungarie mare şi puternică, între hotarele prevăzute de ei. Dar decizia Conferinţei de Pace de a le cere retragerea pe o nouă linie stabilită şi comunicată la 20 martie 1919, respectiv linia Hust – Satu Mare – Carei – Oradea – Salonta, bulversează aşa de mult conducerea Ungariei încât guvernul Karoly demisionează şi cedează puterea bolşevicilor. Ungaria, dacă nu a reuşit să obţină ce dorea din vest, se orientează rapid spre est. Conducerea este preluată de guvernul bolşevic al lui Garbai Sandor, dar puterea este deţinută de fapt de ministrul de război Bela Kuhn, născut în judeţul Sălaj.

Oricât ar încerca ungurii de ieri şi de azi să încerce să mascheze această mişcare de alunecare spre bolşevism a politicii lui Karoly, adevărul istoric iese la iveală. Din republicani antantofili, peste noapte ungurii se transformă în bolşevici, iar cu câteva luni în urmă fuseseră cei mai aprigi monarhişti adepţi ai Puterilor Centrale, doar pentru a-şi păstra imperiul şi dreptul de asuprire asupra altor popoare. Oricâtă cerneală peste tone de maculatură ar curge, adevărul istoric rămâne, rostit chiar de către factorii responsabili ai acelor zile.

Karoly a declarat că „cedează puterea proletariatului”, iar Lenin: „guvernul burghezo-conciliatorist nu şi-a dat el însuşi demisia, a început el însuşi tratative cu comuniştii, cu tovarăşii unguri care se aflau în închisori şi a recunoscut el însuşi că nu există altă soluţie decât trecerea puterii în mâna poporului muncitor”. Mai e nevoie de vreo demonstraţie savantă?

Bolşevicii preiau puterea în Ungaria la 21 martie 1919 şi instaurează teroarea bolşevică, regim de opresiune care va dura 133 de zile, până va fi desfiinţat de armata română. La 24 martie, trei zile după preluarea puterii, după decretarea mobilizării, Comisariatul de război al guvernului comunist ungar dă comandamentelor în subordine următoarele instrucţiuni referitoare la atitudinea trupelor, până la terminarea organizării Armatei Roşii Ungare:

Până când, pe baza recrutărilor treptate, nu vom dispune de o forţă suficientă pentru începerea operaţiunilor ofensive, se impune menţinerea fronturilor actuale”. Aceleaşi instrucţiuni, referindu-se la frontul român, spun cam aşa: „grupul colonelului Kratochwill va face gruparea forţelor în aşa fel în împrejurimile oraşului Sătmar, ca să poată ataca în direcţia Dejului. Valea Crişului Repede se va închide la Ciucea printr-un detaşament puternic.

Deci, este clară atitudinea ofensivă a Ungariei bolşevice, care încheie o alianţă cu bolşevicii lui Lenin, menită să desfiinţeze statul român printr-un atac combinat, de către unguri dinspre vest, prin Transilvania, şi de către ruşi dinspre est, prin Basarabia. Cele două regimuri comuniste ar urma să-şi dea mână pe crestele Carpaţilor Orientali, deveniţi graniţă între Rusia Sovietică şi Ungaria bolşevică. Din fericire, proiectul nu s-a putut realiza, atât din cauza ofensivei româneşti care va desfiinţa Ungaria bolşevică, cât şi în urma rezistenţei româneşti de pe Nistru contra bandelor bolşevice ce testau tăria apărării trupelor române, dar nu în ultimul rând datorită ofensivei ruşilor albi ai generalului Denikin în sudul Ucrainei. Această ofensivă ne-a dat răgazul pe Nistru pentru a ne putea concentra spre vest, spre ameninţarea Ungariei bolşevice.

Urmând instrucţiunile Comisariatului de război ungar, trupele ungureşti încep cu data de 24 martie 1919 puternice atacuri împotriva trupelor române pe linia de demarcaţie, executate de forţe de mărimea unui batalion, susţinute de artilerie şi trenuri blindate. Tot mai puternice devin aceste atacuri de la începutul lunii aprilie, mai ales în zonele Diviziei a 7-a (Seini – Hodod – Zalău) şi a 6-a, la Ciucea. La 6 aprilie se execută şi o recunoaştere aeriană până la Cluj. Încep concentrările numeroase de trupe ungureşti, ca un preludiu al atacului, în timp ce trupele sovietice ruse intensifică atacurile pe linia Nistrului.

Confruntată cu noile realităţi, România se pregăteşte de ripostă. În situaţia dată, cea mai bună decizie a fost luată: ofensiva pe frontul de vest şi defensiva pe frontul de est. Era necesară anihilarea ameninţării de la vest, cea mai presantă, înainte ca cea de la est să devină prea puternică. O atitudine şi decizie corectă, atât din punct de vedere militar, cât şi strategic. Aşteptarea nu ar fi făcut altceva decât să întărească inamicul din vest, iar între timp pericolul din est ar fi devenit din ce în ce mai mare, punându-ne în situaţia imposibilă de a duce un război pe două fronturi, iar generalii români aveau experienţa proaspătă a războiului mondial, când am luptat pe două fronturi întinse, Carpaţii şi Dunărea, alături de aliatul rus nesigur, care ulterior şi-a dat arama pe faţă. Trebuie menţionat că atunci am luptat pe un front de o lungime mai mare decât întregul front de vest, care i-a opus pe francezi şi englezi contra germanilor.

La 10 aprilie 1919, Marele Cartier General transmite un ordin de operaţii Comandamentului Trupelor din Transilvania. Conform acestuia, întrucât decizia Consiliului de la Paris (26 februarie) stipulează că românii sunt în drept de a rezista, în caz de atac din partea ungurilor, şi de a ocupa zona fixată, se ordonă pregătirea trupelor pentru ofensiva peste Carpaţii Occidentali, cu scopul de a ocupa teritoriul românesc până la linia fixată de Conferinţa de Pace de la Paris.

Un aspect deosebit de ciudat ne apare în acest ordin: „Armata franceză din Banat, deşi nu cooperează cu trupele române, poate fi considerată că acoperă flancul stâng al trupelor noastre.” Este vorba de o armată aliată, cea alcătuită din trupele sârbe şi franceze care ocupaseră Banatul. Pentru a înţelege mai bine situaţia, rog cititorul să consulte capitolul „Banatul sub ocupaţie sârbească” din articolul mai sus menţionat.

Acest ordin prevede şi faptul că trupele române nu vor depăşi linia fixată la Paris, respectiv Hust–Satu Mare–Carei–Oradea–Salonta.

 

Planul ofensivei române de la 16 aprilie 1919

În dimineaţa zilei de 16 aprilie 1919, la ora 3.15, începe ofensiva generală a trupelor române peste Carpaţii Occidentali. Dar nu a fost să fie un atac general, în multe locuri a fost vorba de un contraatac, deoarece trupele ungare îşi începuseră deja propria lor ofensivă.

În noaptea de 15/16 aprilie, inamicul, în urma unei pregătiri de artilerie, a atacat posturile noastre de trecere de la nord-vest de Nagy Sikarlo, din sectorul Brigăzii a 3-a Roşiori, pe valea Someşului, reuşind să le respingă. Intervenind rezervele locale, inamicul a fost gonit, iar posturile noastre şi-au ocupat poziţiile lor. Tot în decursul acestei nopţi, forţele inamice au întreprins încercări de atac în sectorul Diviziei a 7-a, asupra posturilor noastre de la Giurtelecul Hododului – Ţigani, precum şi în sectorul Diviziei a 6-a, la nord-est de Ciucea. Toate aceste atacuri au fost respinse. În sectorul Brigăzii a 3-a Roşiori, pe valea Someşului, inamicul a continuat atacurile şi în cursul zilei de 16 aprilie, pe frontul Nagy Sikarlo – Erdoszada, trupele brigăzii de roşiori au rezistat însă cu energie, respingând toate atacurile inamicului.” General Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei şi alte mărturii, Editura Marist, 2010.

Dispunerea forţelor la 12 aprilie 1919 era următoarea:

Trupele ungureşti dispuneau de un total de 150 000 de luptători, dintre care 70 000 în Apuseni şi până la Tisa, iar restul la vest de Tisa, pe teritoriul actual al Ungariei. Acest efectiv era în creştere, datorită faptului că recrutările erau în curs. Valoarea combativă era relativ scăzută, din moment ce ideile bolşevice erau preponderente şi afectau disciplina trupelor, dar moralul lor era ridicat. Gruparea forţelor:

 • 3 000 de bolşevici unguri şi ucraineni la nord de Sighetu-Marmaţiei;
 • o divizie de secui (6 000 de oameni) cu 26 guri de foc (tunuri şi obuziere) şi un tren blindat, cuprindea Reg 1 Secui „Cap de mort” (1 700 oameni), Reg 12 Honvezi şi o parte din Reg 1 Secui (2 400 oameni) şi 2 000 de oameni în curs de mobilizare la Satu Mare (Valea Someşului);
 • o brigadă de honvezi (Reg 24 şi 32, 4 000 de oameni şi 17 guri de foc), pe valea Someşului şi a Crasnei;
 • două regimente de honvezi (Reg 21 şi Reg 4 incomplet), două regimente k.u.k. (Reg 39 şi Reg 51 incomplet), unităţi din Reg 3 honvezi, 37 şi 31 k.u.k., un batalion marinari şi un batalion pionieri (5 000 de oamni cu 16 guri de foc şi un tren blindat) pe valea Crişului Repede în zona defileului Ciucea;
 • companii şi batalioane din Reg 4 honvezi, 37, 82, 101 k.u.k. (1 500 de oameni cu 8 guri de foc şi un tren blindat) pe valea Crişului Negru;
 • companii şi batalioane din Reg 2 honvezi, 33, 46, 61 k.u.k. şi batalioanele 2 şi 28 vânători (3 000 de oameni cu 20 guri de foc şi două trenuri blindate, precum şi două automobile blindate) pe valea Crişului Alb.

Total în linia I-a, 22 000 de oameni, 87 guri de foc, 3 trenuri şi 2 automobile blindate. În linia a II-a, în curs de mobilizare, 16 000 de oameni la Carei, 6 000 la Oradea, 25 000 la Bekescsaba-Gyula şi 2 000 la Szolnok. Total în linia a II-a, 48 000 de oameni şi 65 guri de foc.

Între Munţii Apuseni şi Tisa se găseau 70 000 de oameni şi 152 guri de foc. Dincolo de Tisa, gata să intervină, încă 80 000 de oameni.

Împotriva lor, Comandamentul Român opunea următoarele forţe:

 • 6 divizii de infanterie (4 din vechiul regat, a 6-a, a 7-a, Divizia 1 şi 2 Vânători, precum şi Diviziile 16 şi 18 ardelene, ultimele puse la dispoziţia Comandamentului Trupelor din Transilvania la 8 şi 11 aprilie)
 • o divizie cavalerie
 • o brigadă roşiori *(n.r. corp de elită cavaleri)
 • 6 baterii de munte, un divizion autotunuri (2 baterii), un tren blindat şi un grup aviaţie (3 escadrile).

Un total de 69 batalioane, 32 escadroane, 44 baterii cu 176 guri de foc, efectiv total de 61 078 oameni.

Pe un front de 240 km, între Tisa şi Mureş, (200 km între Tisa şi Crişul Alb), românii opuneau 69 de batalioane, 28 de escadroane, 44 baterii cu 176 guri de foc împotriva celor 70 000 de unguri, cu 152 guri de foc, deci o uşoară inferioritate numerică, dar eram superiori ca organizare şi instrucţie.

Planul de operații român ținea cont de toate aceste aspecte, preconizând o concentrare și o economie a forțelor care să maximizeze avantajele trupelor române. A fosat prevazută astfel o acțiune hotărâtoare în sectorul de nord, între valea Someșului și Crișului Repede, executată de un grup principal de forțe (3 divizii de infanterie, o divizie de cavalerie și un detașament mixt), Această acțiune se va da printr-un atac la centrul sectorului (divizia a 7-a) pe direcția generală valea Corundului și Zalăului–valea Crasnei–Carei și un atac la aripa stângă, pe valea Crișului Repede (cam două treimi din divizia a 6-a), pe direcția generală defileul Ciucea–Oradea. Legătura între cele două atacuri urma să fie menținută de către un detașament (colonel Cristofor) format din 3 batalioane și 3 baterii din divizia a 6-a, pe direcția văii Bereteului. Grosul diviziei a 2-a de cavalerie urma să fixeze inamicul pe valea Somesului, iar după ce atacurile diviziilor 6 și 7 vor clătina apărarea inamică, divizia a 2-a de cavalerie urma să avanseze spre Satu Mare, urmând să i se alăture de la divizia a 7-a brigada a 2-a roșiori (atașată inițial aici), brigadă ce urma să avanseze spre nord, de pe frontul diviziei a 7-a, pentru a menține legătura cu a 2-a de cavalerie.Acoperirea la nord urma să fie executată de detașamentul mixt Olteanu, pe valea Tisei, dinspre Sighetu Marmației. Rezerva grupului de nord o constituia divizia a 16-a ardeleană, chiar în spatele diviziei 7. Un atac secundar urma să fie dat în sectorul de sud al frontului, pe văile Crișului Alb și Negru, de către divizia 2 vânători. Rezerva generală era asigurată de divizia a 18-a ardeleană și divizia 1 vânători.

Planul Comandamentului român era cel mai bun, în condițiile date, atât din punct de vedere al concepției, cât și al posibilității de execuție, experiența celor doi ani de război spunându-și cuvântul.

În primul rând, ținea cont de natura terenului și dispunerea forțelor amice și inamice, precum și de considerațiile tactice și strategice.

Forțele ungurești erau comasate în defileurile Tisei (la nord), Someșului, Ciucea (la centru) și defileul Ciuci, pe valea Crișului Alb (la sud). Aceste văi compartimentează Munții Apuseni și deschid căi de invazie spre câmpie, odată trupele debușate aici s-ar putea ivi posibilități bune de manevră, care ar putea întoarce apărarea inamică. De exemplu, o înaintare viguroasă pe valea Corundului ar întoarce rezistența inamică de pe Munții Bicului, iar una în pe valea Zalăului și a Bereteului ar întoarce rezistența de pe înălțimile din jurul Șimleului Silvaniei și de pe Munții Rezului. Pe ansamblul operațiunilor, debușarea ofensivei peste regiunea muntoasă dintre Someș și Bereteu ar întoarce apărarea din restul munților Apuseni, în special din defileurile Crișurilor. Regiunea dintre Someș și Crișul Repede este cea mai potrivită pentru dezvoltarea operațiunilor de la vest la est, deoarece ar întoarce apărarea din restul munților Apuseni, unde rezistența se poate face în condiții mai bune, dată fiind configurația terenului.

Mai mult, între Someș și Crișul Repede erau grupate cel mai multe și mai bine organizate forțe ungurești, care puteau fi mai ușor aprovizionate cu trupe din linia a doua. Flancul de nord al trupelor române era descoperit, pe când cel sudic era acoperit de trupele franco-sârbe aflate în Banat, care, deși nu cooperează cu trupele noastre, pot fi considerate aliate, probabilitatea ca trupele maghiare să încerce un contraatac pe aici fiind practic nulă. Mai ales că ungurii căutau să facă legătura cu Rusia sovietică prin nordul Maramureșului și Galiția, în așa fel înât să întoarcă întregul front românesc.

În concluzie, concepția Marelui Cartier General român era o acțiune hotărâtoare cu grosul forțelor în centru, între Someș și Crișul Repede, pentru a respinge forțele inamice și a le întoarce apărarea. O acțiune secundară pe valea Crișului Alb și Negru, până la linia Beiuș – Boros Sebeș, de fixare a inamicului și interzicere a lui de a-și deplasa ajutoare spre sectorul destinat spre rupere. De asemenea, acoperirea dreptei dispozitivului de atac cu minimul de forțe pe valea Tisei.

Economia forțelor s-a realizat prin concentrarea în sectorul de rupere a unei mase puternice de trupe, aproximativ 35 000 de oameni grupați în 3 divizii de infanterie și una și jumătate de cavalerie (37 batalioane, 26 escadroane și 23 de baterii de artilerie) față de cei 18 000 de unguri cu 15 baterii de artilerie din linia întâi a sectorului. Din acest grup, un detașament mixt (general Olteanu) de 2 batalioane, 8 escadroane și o baterie urma să asigure valea Tisei.

Pentru acțiunea secundară, pe văile Crișului Alb și Negru, precum și pentru acoperirea pe valea Mureșului, divizia 2 vânători, întărită cu un regiment și o baterie ardelene (Regimentul Beiuș) și un detașament din divizia 1 vânători, un total de 12 000 de oameni față de 4 500 de unguri din linia întăi.

Rezerva românească era compusă din 16 000 de oameni (2 divizii, a 18-a ardeleană și 1 vânători, mai puțin un regiment și o baterie), față de 48 000 de unguri cu 60 de guri de foc în linia a doua.

În concluzie, grupului de nord, condus de generalul Traian Moșoiu, îi revine misiunea cea mai dificilă, cu cea mai înaltă responsabilitate.

General Traian Moşoiu (1865 - 1932)
General Traian Moşoiu (1865 - 1932)

 

Ofensiva românească din aprilie 1919

La 16 aprile 1919, ora 3.15, centrul ofensiv, forța noastră de izbire, formată din diviziile 6 și 7, pornește avansul și depășește linia de demarcație.

Divizia a 7-a (general Niculcea Constantin) înaintează pe două coloane, cea de nord (Reg 16 inf și 3 baterii din Reg 4 artilerie), sub conducerea colonelului Ioan Constantin, pe direcția Cehu Silvaniei–Hodod–Supuru de Jos, și cea de sud, (Reg 27 inf cu 2 baterii, sub conducerea lt-col Cacip Gheorghe) pe direcția Țigani–Bala–Sărmășag. Flancgarda stângă, care făcea legătura cu divizia a 6-a, era formată din 2 batalioane din Reg 15 inf (bat. I maior Nădejde și bat. II maior Coroamă) și o baterie munte.

Trei batalioane maghiare din Reg 32 și 24 honvezi, susținute de baterii, opun rezistență la satele Hodod, Hereclean, Diosig, Bala, Badon, Cățelul Unguresc și Recea, dar sunt respinse și coloanele avansează ocupând până în seara zilei de 17 aprilie Supuru de Jos, Supuru de Sus, Dersida și Șimleul Silvaniei, alungând brigada de honvezi care încerca să reziste. Brigada 2 roșiori, a generalului Davidoglu, ajunge la 17 aprilie la Corund.

Divizia a 6-a (general Holban) atacă forțele inamice ce blocau defileul Ciucea pe linia dealurilor de la nord, est și sud-est de satul Ciucea. Reg 11 inf (colonel Rotaru Dumitru) atacă pe front, sprijinit de 5 baterii și jumătate de artilerie și 16 obuziere. Două batalioane din Reg 10 inf și o baterie de munte (lt-col Dănilă) înaintează în direcția dealurilor Bendrei, Plopișul, Călini (nord defileul Ciucea) asupra flancului stâng inamic, iar un detașament compus din Reg 12 inf (col. Voiculescu Constantin) și o baterie de munte înaintează pe direcția dealurile Mare și Scorușețului (sud Ciucea) – Remetea, pentru a întoarce rezistența inamică pe la sud de defileu și a ajunge cât mai repede la Gura Iadului (ieșirea de vest a defileului) tăind retragerea inamicului. Forțele inamice au fost respinse, întreaga divizie a 6-a, în seara zilei de 17 aprilie fiind ocupate localitățile Remetea, Crasna, pe valea Crasnei.

Liniile de retragere ale brigăzii de honvezi fiind amenințate, aceștia se retrag în grabă spre vest. La fel, pătrunderea diviziei a 7-a până la Supur a întors apărarea maghiară din valea Someșului, ungurii începând retragerea, urmate apoi și de cele de pe valea Tisei, presate de detașamentul generalului Olteanu. În situația creată, prin respingerea și manevrarea inamicului aflat în pericol de a fi încercuit, continuarea energică a ofensivei era o necesitate strategică de prim ordin. Astfel, pe 18 aprilie, Grupul de Nord primește ordinul de a continua urmărirea cu cea mai mare energie pentru atingerea obiectivelor. La sfârșitul zilei de 18 aprilie, divizia a 7-a debușează complet în câmpie ajungând la o zi de marș de Carei, divizia a 6-a, după lupte grele, este stăpână pe defileul Ciucea, la două zile de marș de Oradea, detașamentul din divizia a 6-a de pe valea Bereteului este la o zi de marș de Marghita, iar detașamentul generalului Olteanu la o zi și jumătate de Hust.

La extremitatea sudică a frontului, pe văile Crișului Alb și Negru, divizia a 2-a vânători (general Dabija) avea în față în linia I  4 000 de oameni cu 6-7 baterii de artilerie (24-28 guri de foc), 4 trenuri blindate și 4 automobile blindate, iar în linia a II-a la Beckescsaba, se aflau 25 000 de oameni în curs de organizare și expediere pe front. Deci, necesitatea atacului preventiv se impunea, ca de altfel pe întreg frontul. Brigada 4 vânători (colonel Dumitriu), sprijinită de 5 baterii din reg 24 artilerie și un divizion din reg 29/4 obuziere atacă pe front poziția inamică Hălmagiu–Ciuci–vârful Dănilă–Gorgana. Brigada 3 vânători (colonel Paulian) înaintează spre Talaci și Gura Honț, pentru a învălui flancul drept inamic și a bloca calea pe cale i-ar putea veni inamicului ajutoare. Atacat puternic, inamicul se retrage. După cucerirea liniei Hălmagiu–Ciuci, reg 9 vânători, un batalion reg Beiuș, o bat artilerie reg 24 art și una din reg 29/4 obuziere formează detașament colonel Rasoviceanu cu misiunea de a opera pe valea Crișului rapid spre Beiuș. Pe valea Crișului Negru, detașamentul colonel Rasoviceanu atacă și respinge forțele inamice ce ocupau Vașcău, după care continuă înaintarea prin luptă spre Beiuș.

În această situație, Comandamentul Trupelor din Transilvania completează ordinele de operații la 18 aprilie, cu scopul atingerii liniei fixate, Hust–Satu Mare–Carei–Oradea–Salonta. Trupele române ajungând cu avangărzile deja în câmpie, se aștepta ca ungurii să încerce să dea o bătălie decisivă undeva în zona Oradei, cel puțin așa părea din poziționările trupelor inamice ce băteau în retragere spre trupele din linia a doua. De aceea era necesară debușarea cât mai rapidă în câmpie cu ambele aripi, la nord între Someș și Crișul Repede, și la sud, pe văile Crișurilor Negru și Alb. Dezlănțuirea bătăliei decisive urmând să aibă loc după ieșirea din defileuri, era necesară întărirea avangărzilor, manevre și lovituri rapide pentru a pune în imposibilitate inamicul de a-și concentra forțele.

Astfel, este întărit Grupul de Nord și constituit cel de Sud (general Dabija), și sunt dirijate astfel încât, după ieșirea lor din defileuri, să se poată sprijini reciproc și concentra, cu grosul trupelor, cât mai repede pe câmpul de bătălie, care va avea loc probabil în regiunea centrală între Debrețin și Oradea, asigurându-și liberatatea de acțiune pe timpul bătăliei, Grupul de Nord la flancul drept contra forțelor inamice ce ar fi putut opera dinspre Tisa, iar Grupul de Sud contra numeroaselor forțe inamice semnalate în zona Beckescsaba.

În concluzie, din direcțiile de înaintare ale celor două grupuri, rezultă că bătălia, dacă va avea loc în zona Oradea, ar fi constat într-o acțiune de fixare cu forțele de la aripa stângă a grupului de nord, care înaintează pe văile Crișului Repede și a Bereteului, și o acțiune învăluitoare asupra ambelor flancuri inamice, Grupul de Nord asupra flancului drept în direcția Carei – Debrețin și Grupul de Sud asupra flancului stâng, pe direcția Salonta. Lovitura hotărâtoare era destinată să fie dată de Grupul de Nord (general Moșoiu), mai puternic, căruia i s-a dus în spate și divizia 18 ardeleană din rezerva generală. Până în seara de 21 aprilie, toate obiectivele impuse de Comandamentul Trupelor din Transilvania au fost atinse:

 • La Grupul de Nord ocupă Hust (20 aprilie, bg 5 roșiori col Papp) și respinge reg 1 secui la vest de această localitate, Satu Mare (19 aprilie, capturând 18 ofițeri, 600 soldați, cai, armament și munițiuni), Oradea, vezi Eliberarea Oradiei în Primul Război Mondial (20 aprilie, capturând 14 tunuri, mii de arme și muniții);
 • Grupul de Sud cucerește Beiuș (19 aprilie, col Rasoviceanu) și se deplasează spre Pusta Hallod, divizia 1 vânători în zona Zărandului, iar divizia 2 vânători în zona Felsobarakany–Csermo. Deci, până la 22 aprilie, toate obiectivele au fost îndeplinite.

 

Cursa spre Tisa

În timp ce trupele române respingeau inamicul și ocupau linia preconizată Hust–Satu Mare–Carei–Oradea–Salonta, informațiile obținute arătau că forțele inamice care se retrăgeau din Munții Apuseni se concentrează la nord de Debrețin și la sud, la Beckescsaba, iar divizia de secui în zona Matesalka–Hodoz–Vaja, de altfel se afla în contact și luptă cu divizia 2 cavalerie.

Știrile mai arătau că ungurii trec peste Tisa toate materialele de cale ferată, precum și depozitele retrase din teritoriile ce trebuiau să revină României. Față de aceste știri, Marele Cartier General român intervine pe lângă Comandamentul armatei aliate de Orient să aprobe înaintarea trupelor noastre până la Tisa.

Această solicitare este impusă în primul rând prin considerațiunile militare. Concentrările inamice la Debrețin, Beckescsaba și divizia de secui arătau intenția clară a ungurilor de a nu înceta operațiunile nici după ocuparea către armata română a liniei menționate de Conferința de Pace, dimpotrivă, era de așteptat o nouă atitudine agresivă din partea lor. În aceste condiții, linia ocupată de români era dezavantajoasă, în câmpie, cu o lungime de 300 de km, fără vreun obstacol natural. Ar fi trebuit să menținem trupe numeroase pe poziții defensive, iar zona din spate, până la Munții Apuseni, era prea îngustă pentru a permite manevrarea rezervelor în bune condiții, ca să poată ajunge cu ușurință în orice punct al frontului. Aceste dezavantaje s-ar fi ameliorat dacă înaintam până la Tisa, punând între noi și unguri un puternic obstacol natural. Mai mult, în acest mod împiedicam pe unguri să treacă peste Tisa materialul de cale ferată și depozitele adunate din Transilvania, precum și tot ce apucaseră să jefuiască, inclusiv clopotele bisericilor.

Aliații aprobă înaintarea trupelor române până la Tisa, iar generalul Franchet d’Esperey își exprimă părerea că ar trebui să capturăm cât mai mult material și cât mai mulți prizonieri. Ciudat, nu? Același general Franchet d’Esperey, cu câteva luni în urmă, negocia cu ungurii până unde pot înainta trupele române, stabilindu-se astfel cursul mijlociu al Mureșului ca demarcație, fapt ce a costat viața a sute de români rămași în teritoriul controlat de unguri. Iar acum, același Franchet d’Esperey îndeamna comandamentul armatei române să ia cât mai mulți prizonieri. Cam târziu s-a lămurit cu cine aveam de-a face.

La 20 aprilie, Comandamentul Trupelor din Transilvania ordonă continuarea operațiilor până la completa distrugere a forțelor cu care inamicul operează la est de Tisa și punerea lui în imposibilitate de a evacua forțele și materialul peste Tisa. Pentru asta era necesară ocuparea cât mai rapidă a nodurilor de cale ferată de la Debrețin și Beckescsaba și distrugerea podurilor de peste Tisa, mai puțin acelea care pot fi controlate rapid. Concepția manevrei preconizate de Comandamentul Trupelor din Transilvania ținea cont de realitățile câmpului de luptă și de forțele implicate, ca număr fiind aproximativ egale, diferind doar dispunerea lor.

Astfel,în fața Grupului de Nord, în zona Mateszalka, inamicul dispunea de 6 000 de oameni (divizia de secui), în zona Debrețin, 20 000 de oameni (13 000 retrași de la Carei, 4 000 brigada de honvezi respinsă de divizia a 6-a, și cei 3 000 4 000 aflați la Debrețin de la început), plus cei retrași din valea Crișului Repede (5 000 oameni) și de la Oradea (6 000 oameni). În total, peste 35 000 de oameni în fața Grupului de Nord, întărite de circa 34 300 de oameni, la care se adaugă în spate rezerva generală, divizia a 18-a ardeleană, 9 900 de oameni. Pe frontul Grupului de Sud, în zona Beckescsaba, inamicul dispunea de 30 000 de oameni în fața celor 13 000 români (diviziile 1 și 2 vânători).

Ținând cont de distanțele ce separau concentrările inamice (60 km între Mateszalka și Debrețin și 100 km între Debrețin și Beckescsaba) rezultă că în cazul unei acțiuni energice a trupelor române, grupările inamice nu se puteau ajuta și sprijini la timp. Concepția operativă a Comandamentului român era cea de a lovi succesiv concentrările inamice, astfel Grupul de Sud va pronunța atacuri de fixare a forțelor inamice superioare de la Backescsaba, în timp ce Grupul de Nord va izbi spre Mateszalka, aruncând divizia de secui peste Tisa, va ocupa linia Tisei și va arunca podurile în aer, apoi va debușa spre sud, cuprinzând Debreținul pe la nord, în timp ce divizia a 6-a va ataca dinspre sud de la Oradea, iar a 7-a dinspre est. Ulterior, forțele române vor manevra spre sud, tăind calea de retragere a forțelor inamice de la Beckescsaba. Iar pentru a obține superioritatea numerică necesară unui atac de succes, va trebui aplicată o economie judicioasă a forțelor.

Până la 24 aprilie, Grupul de Nord (general Moșoiu) își îndeplinește misiunile, respingând divizia de secui, împresurând Debreținul care se predă la 23 aprilie împreună cu 2 000 de unguri. Restul trupelor maghiare se retrage în dezordine spre sud sau spre Tisa.

Pe frontul Grupului de Sud, colonelul Rasoviceanu ocupă Salonta prin luptă, întregul grup concentrându-se în zona Salonta–Zerind–Chișinău Criș. De la această dată, ținând cont de noile necesități operative, cu trupele inamice de la Mateszalka și Debrețin bătute și în retragere și cele de la Bekescsaba intacte, generalul Mărdărescu, comandantul trupelor din Transilvania, decide mutarea efortului principal la Grupul de Sud, întărit cu divizia a 6-a și un regiment din brigada 5 roșiori, precum și cu rezerva generală, divizia a 18-a ardeleană. Comanda grupului este preluată de la 25 aprilie de generalul Holban.

În concluzie, generalul Gheorghe Mărdărescu lasă Grupul de Nord al generalului Moşoiu să cureţe zona de nord până la Tisa de elementele maghiare bătute şi mută direcţia de izbire la sud, către Beckescsaba, întărind Grupul de Sud şi dirijând rezerva (divizia 18 ardeleană) prin Oradea spre Salonta, pentru a presa numeroasele forţe ungare de aici. La 26 aprilie seara, această divizie intră în dispozitiv, alături de celelalte forţe concentrate care împresoară forţele ungare, atât dinspre vest, cât şi dinspre nord, la flancul stâng şi spatele inamic. Se concentrau astfel 5 divizii de infanterie şi un regiment de roşiori (35 000 de oameni şi 31 de baterii, respectiv 124 guri de foc) contra 25 000 - 30 000 de trupe inamice, superioritate relativă care putea fi îmbunătăţită prin capabilităţi superioare de manevră.

Între timp, pe frontul Grupului de Nord, ţinând seama de informaţiile conform cărora la Muncaci s-ar afla 400 de gardişti roşii şi la Csap 1 000, detaşamentul generalului Olteanu primeşte ordin să ocupe aceste localităţi, în ideea de a face legătura cu cehoslovacii şi a împiedica o posibilă legătură cu bolşevicii ruşi prin Galiţia. Trupele române trec Tisa, primesc ajutoare şi înfrâng rezistenţa inamică din faţa oraşului Nyreghaza (circa 1 700 de inamici) şi ocupă oraşul. Detaşamentul colonelului Ioan din cadrul detaşamentului generalului Olteanu respinge ultimele elemente inamice şi înaintează spre Muncaci şi Csap, intră în aceste oraşe (29 aprilie) unde face joncţiunea cu trupele cehoslovace, închizând astfel posibilitatea legăturii între bolşevicii unguri şi cei ruşi. Mai mult, divizia de secui este încercuită şi nevoită a se preda.

Pe frontul Grupului de Sud, detaşamentul colonel Botea din divizia 6 (9 batalioane şi 5 baterii şi jumătate) atacă forţele inamice în tărie de 5 batalioane şi 2 baterii situate în spatele canalului Hortobagy (lăţime 10 metri şi adâncime de 3-4 metri) la 28 aprilie, dar un detaşament condus de lt-col Iordănescu din divizia a 7-a reuşeşte să-l treacă pe la Szt Agoda ameninţând flancul de nord inamic, ungurii părăsesc poziţia retrăgându-se spre Kis Ujszallas. Această localitate este cucerită prin luptă de detaşamentul colonelului Botea, în timp ce Iordănescu ocupă Karczag. La 28 aprilie, divizia 2 vânători ocupă zona Szarvas-Gyoma. Manevrele grupului de sud au dus la tăierea liniilor de retragere ale inamicului ce se retrăgea spre Szolnok, zdrobindu-i rezistenţele succesive de la Mezo-Tur, astfel că până la 1 mai 1919 toate formaţiunile inamice au fost aruncate dincolo de Tisa.

Practic, la 1 mai 1919, trupele române stăpânesc malul stâng al Tisei, aruncând dincolo de ea resturile armatei maghiare, ba chiar controlează un cap de pod pe malul drept, în zona de nord, către Nyreghaza. După lupte cumplite, trupele române se opresc punând între ele şi unguri un obstacol natural, Tisa.

 

Divizia de secui, mit şi adevăr

În istoriografia ungară s-a vorbit foarte mult despre această divizie de secui, ba chiar s-a susţinut că dacă toată armata ungară din 1919 ar fi avut moralul acestei divizii, altul ar fi fost rezultatul confruntării româno-ungare de atunci. S-a exagerat mult capacitatea ei combativă, dându-se multe exemple, cu atât mai exagerate cu cât timpul scurs de la evenimente estompa mai mult realitatea crudă a faptelor. De aceea, cred că este necesară dezvăluirea adevărului istoric, aşa cum este el, chiar dacă este contradictoriu cu ceea ce mulţi istorici maghiari, în căutarea unor inexistente fapte de vitejie, încearcă să inducă în mentalul propriilor suporteri, dar şi în istoria acelor vremuri, aşa cum au fost ele. Deoarece istoria este una singură, interpretările ei sunt în funcţie de cei ce o scriu, dirijaţi şi influenţaţi de potentaţii zilei. Nu degeaba, George Orwell, în romanul 1984, spunea:
Cine controlează trecutul, controlează viitorul. Iar cine controlează prezentul, controlează trecutul, deci şi viitorul”.

De aceea va trebui să spunem adevărul, iar adevărul este acesta.

Divizia de secui a fost formată din recruţi din districtele secuieşti din Transilvania, mai ales din comitatele Trei Scaune, Ciuc şi Odorhei, respectiv zona din estul Transilvaniei populată de secui. Până la începerea efectivă a luptelor, nu mă refer la hărţuielile de până atunci, între trupele române şi cele ungare, în aprilie 1919, divizia de secui s-a remarcat numai prin abuzurile, crimele şi atrocităţile împotriva populaţiei româneşti din zona ocupată de către unguri. Poate unii s-ar fi aşteptat ca vitejia lor, odată cu începerea confruntărilor, să se probeze în luptă, dar se pare că nu a fost aşa. Voi lăsa doar faptele să vorbească.

La începutul lunii aprilie 1919, divizia de secui era poziţionată pe valea Tisei, între Sighetu Marmaţiei şi Hust, având un efectiv de 6 000 de oameni, 26 guri de foc (tunuri şi obuziere) şi un tren blindat. O parte din regimentul 1 secui „Cap de Mort” (1 700 de oameni) se afla pe valea Someşului, alături de regimentul 12 honvezi. La începerea ofensivei române, 16 aprilie, în primele două zile, detaşamentul generalului Olteanu rămâne în expectativă, trimiţând doar recunoaşteri ofensive cu scop de fixare a inamicului. În timp ce frontul central român avansează, divizia de secui rămâne în defensivă, respectiv în aşteptare, fixată de recunoaşterile ofensive ale detaşamentului general Olteanu. Din start, divizia de secui este inoperantă, aşteptând în timp ce centrul dispozitivului maghiar era bătut şi frontul spart. Ar fi trebuit ca, ţinând cont de superioritatea în efective, divizia de secui să atace şi să preseze flancul de nord mai slab al trupelor române, forţând astfel replierea centrului, evitând astfel spargerea frontului. Nu s-a întâmplat asta, fapt ce ne spune multe despre capacitatea de luptă sau de pregătire militară a acestei divizii de secui. Ba dimpotrivă, se lasă fixată, ba chiar dă înapoi la atacurile slabe ale forţelor de recunoaştere ale detaşamentului Olteanu, mult inferioare (2 500 de oameni cu 4 tunuri în total). În plus, la nord, în regiunea Korosmezo, se aflau şi 3 000 de bolşevici unguri şi ucraineni înarmaţi.

Mai departe, grupul Olteanu trece la ofensivă, împingând divizia de secui spre Tisa. Deşi alocă trupe spre nord, pentru a face faţă bolşevicilor ucraineni, cu restul rămas împinge divizia de secui spre vest, ajutat şi de o parte din divizia 2 cavalerie care presează dinspre sud-est. În 21-22 aprilie regimentul 1 secui este respins în defileul Hust-Veresmart de către brigada 5 roşiori sprijinită de batalionul 3 din regimentul 81 infanterie (lt-col Manciu Toma). Divizia de secui se retrăsese în zona Mateszalka, de unde primise cu focuri de infanterie brigada 2 roşiori. Rezistenţele succesive sunt înfrânte la Poresalma şi Okorito de către această brigadă. La 22 aprilie, divizia de secui se afla în zona Mateszalka–Hodoz–Vaja şi rezista atacurilor de testare şi fixare ale trupelor române.

Detaşamentul general Olteanu se concentrează spre nord, ocupând poziţii pe ambele maluri ale Tisei, lăsând divizia 2 cavalerie să se ocupe de divizia de secui. Atacul acesteia începe din 22 aprilie, împreună cu 4 batalioane din divizia a 7-a (I şi III din reg 16 şi I şi II din reg 27) împreună cu cu 2 baterii din reg 4 artilerie. Brigada 2 roşiori (general Davidoglu) înaintează de la est dinspre Gyortelek, iar detaşamentul colonelului Rotaru Alexandru din divizia a 7-a înaintează de la Fabianhaza şi atacă de la sud spre Mateszalka. Rezistenţa este înfrântă, brigada 2 roşiori ocupă Kis Kocsard iar colonelul Rotaru intră în Mateszalka. Divizia de secui se retrage spre nord şi vest şi trimite parlamentari care să trateze depunerea armelor în seara de 22 aprilie. Până dimineaţa nedând nici un răspuns la condiţiile cerute, ba mai mult, începând retragerea spre Csap şi Nyreghhaza, divizia 2 cavalerie reîncpe urmărirea în dupăamiaza zilei de 23 aprilie cu 3 detaşamente:

 • Primul (brigada 2 roşiori, batalionul I din reg 27 inf, o baterie călare, o secţie din reg 4 artilerie şi o secţie motomitraliere) sub comanda generalului Davidoglu, spre Vasaros Nameny-Csap;
 • Al doilea (escadronul 4 roşiori, batalionul II din reg 27 inf şi o secţie din reg 4 art) condus de maiorul Stavri pe direcţia Harmi-Nir Mada Kis Varda;
 • Al treilea (brig 3 roşiori, batal I şi III reg 16 inf şi o baterie reg 4 art) sub comanda colonelului Ioan spre Nyreghaza.

În înaintare resping ariergardele diviziei de secui şi fracţiuni de jandarmi şi finanţi unguri care încearcă să opună rezistenţă la Dobos, Vitca, Vasaros Nemeny, Varsarvy (general Davidoglu) Or Vaja, Nyir Mada (maior Stavri), Nyir Negyes, Hodasz, Nyir Bator şi Kantor Janos (colonel Ioan). La 27 aprilie, colonelul Ioan reia atacul şi ocupă Nyreghaza, în timp ce generalul Davidoglu atinge Tisa. Astfel, divizia de secui este strânsă la mijloc în zona Demecser–Tass–Szekeli–Ibrany şi are liniile de retragere peste Tisa tăiate şi se predă. Dezarmarea ei începe la 27 aprilie, capturându-se 477 ofiţeri, 4 545 soldaţi, 804 cai, 23 tunuri, 116 mitraliere, 3500 arme, 436 carabine, revolvere, săbii, mari cantităţi de unelte portative, trenuri, etc.

Aşa se încheie mult mediatizata epopee a diviziei de secui.


Comentarii:

TannerBom

14.03.2017

Acai Berry - Exactly Why Is Acai Berry Supplement Useful For You?
Is the product certified fair trade? There are many copycat companies seeing that are creating products that happen to be low in quality and never use essentially the most beneficial associated with extracting the juice of your berries.

Most you also must be are concered about their bodies know when thinking about the health benefits of acai berry products.
They have been used for centuries in Latin america by ancient medicine adult.
The people in the U .
s . just started using Acai in will establish couple of years, associated with several endorsements from singers.

Acai fruit drink is similar to acai fruit juice except proteins less among the fruit.
It's generally be deemed as a product that has more filtered water content than juice, and may have added ingredients like sugar or corn syrup.

Acai Capsules are a highly concentrated capsule or pill that typically packed with several vitamins nutrients inside addition to the the acai fruit itself.
Most of the additional nutrients include Phosphorus, Calcium, Potassium and valuable essential including Omega 6 and Omega 9.
Acai capsules are extremely easy function into a standard daily workout plan.
For these reasons several different ingredients are the latest books . way utilizing Acai in a an acai weight loss program.

The Amazonian fruit is really a strong defense again sicknesses that nearly all us battle with and is actually why why its popularity has grew so awesome.
Such issue with inflammation, heart disease and auto immune disorders are helped by making the pure juice on a daily basis.
It additionally full of vitamin E among other vitamins that aid inside of look and feel on the skin.

Having more energy will certainly make a powerful impact located on the way reside your their life.
When you feel sluggish and exhausted in the end on the day, will establish thing men and women to do is go to the gym or suffer through a grueling workout work out routine.
You need energy to burn calories - there's no way around it.
An acai berry supplement is a jolt to power level - and a safe and secure one additionally.
You won't in order to be put with the jitters that other weight loss supplements cause that mean that you are feel a lot heart means to explode.

ORAC (oxygen Radical Absorbance Capacity) score of the acai is 167.
It efficacy in comparison to its anti oxidants can be gauged off of the fact that blue berry's ORAC score is 32 and that Apple is 14.

If simply the luxury of working out all day, every day, you desire to focus on what's happening inside your body to help you to get the results you want.
The best place to start is increase your metabolism as much as possible.
The metabolism burns away body fat you have in method.
When you have a sluggish metabolism, body fat that shape takes was usually saved and builds up, a person the extra pounds that you rather not possess. [url=http://blogies.top/femmax/]http://blogies.top/femmax/[/url]

HagedornPen

13.03.2017

How Get Rid Of 10 Pounds With The Acai Berry Diet
Various researches by coveted scientists and medical experts have figured that regular consumption of Acai berries can actually protect against deadly diseases like Cancerous.
It also reduces the odds of a cardiac arrest and strokes.
It improves the heart beat and controls the hypotension.

Leg Lift: Lay down flat lying on your back and keep feet using them.
Slowly raise feet about 20 inches and back.
Repeat 10-30 times or and soon you will feel a burn.
Have a small pillow for comfort to your lower acai tea past.
This is great for the lower abdomen!

Four.
Real Acai Burn up will necessitate you to obtain some capsules day-to-day as well as in massive amounts.
Search for not need any methods, devices and software programs to complement with because very clearly.

Now the negative properties of the acaiberry detox supplements.
Numerous found that they causes loss of appetite.
From weight reduction angle this effective.
But one wants to gain weight then this supplement is not useful.
The other side effect may be the allergy in the neighborhood . food sensitivity.
But this can happen with any food.
Consuming the fruit in excess quantity can cause mild diarrhea.

An acai berry detox colon cleanse free trial is something to help you make increase mind about deciding if you should buy this capsule or as opposed to.
Although there instantly guidelines which state that products supplying free trials are usually scams, you shouldn't apply that to every product.
In fact many companies give out free trials simply since are so confident of their total products the player are willing to spend heaps of money for sampling materials to bring their products out towards public.
For that skeptics, these free trials are outstanding means find out the reality about items.

Benefits include weight loss, energy boost, an development of lean muscle and strength, removal of poisons from the body, and ability to recoup quickly from athletic exercise. [url=http://hatron.com.pl/]kupno akcji na giełdzie[/url]

ZiechPen

13.03.2017

Where To Have Acai Berry Supplements - Are Free Trials Available To Buy?
The user of Mangosteen supplements in one's daily regiment may be known for having many advantages - including weight loss, body cleansing and cleanse.
You have probably seen endorsements of their product on Oprah, Rachel Ray or 60 Additional units.

I won't go to some lot of detail in this particular article, you will find more within blog listed below, but suffice it to the acai berry supplement is loaded a number of fantastic gadgets.
Here is just a brief associated with what it might probably do for the humanity.

We first need learn how deal with predictable food situations, in the restaurant and navigating the best path in your favorite supermarket.
The actual acai weight loss diet program and by simply following the 6 simple daily food tips listed herein you will be successful.
Acai will bring your weight down naturally and treat your body kindly!

Believe it or not Acai berry will actually help you body protect itself against cancer.
It is pretty in order to believe it's able to do it because of the high sums of antioxidants that going barefoot contains.
Antioxidants help tremendously in neutralizing free radicals.
Free radicals can be cancer causing elements which enable you to also cause other diseases.
People who consume high degrees of antioxidants chance a much lesser chance to be seriously effected by " free radicals ".

Acai berry is also an excellent energy booster.
It will improve memory.
It will probably strengthen cardiovascular system and digestion.
Acai berry also has antibacterial, anticancer, antimutagenic, and anti-inflammatory real estate.
This supplement provides you all of the benefits of acai berry.

Essentially will be so great about the acai berries is the indisputable fact that they will be high in essential nutrients such as Omega 3 6 and more importantly anti-oxidants that will help your body to ward off against disease such as cancer additionally the provide anti-aging benefits.
I would say by far the anti-oxidant contribution of acai berries is in every single place the greatest thing about them. [url=http://hls.com.pl/]jak dorobić w domu[/url]

RievePen

13.03.2017

Reasons Why Weight Loss Supplements Do Work
Another thing that sets Acai from Proactol truth Acai provides a boost inside levels of one's to the body, at the same time enhances weight reduction to achieve one's ideal weight thus result to improvement of self self-esteem.
The Acai and Proactol are both helpful of the body.
The Proactol here shares that personal can reduce 28% of your fat contented.
It is said pertaining to being made in 100% plant extracts are usually organic.
Mentioned that it is from plant, vegetarians or vegans feel when they plan to consume this solution.
After knowing the specifics of Acai berry diet and Proactol pills, it is getting time to select from the best between Acai and Proactol and see what best works for you.

The acaiberry Software is one leading approach burning fat in system.
The fruit is regarded as rich in all nutrients needed by the body operate well.
Vitamins, minerals, antioxidants, and fiber are item components incorporated into products constructed from the said berry.
The same components can help detoxify the colon and promote weight loss and overall health.

But not one of those 3 factors can provide to the desired results all on its own.
With diet and exercise, you'll be able to on obtaining track.
However, food supplements facilitate the achievement of these objective.
Research confirms that indeed, there is certainly significant relationship between acai berry detox and weight loss.

One for this main reasons for acne breakouts is the over manufacturing of sebum or oil that tends to clog the skin pores.
For a result, dirt gets accumulated in the pores review leads to pimples.

Would you like to get an exceptional quiz about acai tea berry cleanse? In this quiz, you won't just learn its positive aspects but you will also get fully grasp some beneficial suggestions to help you cleanse and detoxify your entire body.

The biggest advantage of opting to do this program was that it was simple and straightforward and I never to be able to beat inside bush to get there.
All I needed to do were choose as well as of my choice, place an order and get started-it was that really.
So, I had no hesitation on staring served by this technology. [url=http://zch.com.pl/]jak zarobic kase[/url]

SwillePen

13.03.2017

Acai Berry - Exactly Why Is Acai Berry Supplement Therapeutic For You?
Is employs a powerful certified choosing? There are many copycat companies given that are creating products have got low in quality along with use one of the most beneficial process of extracting the juice around the berries.

Most individuals who are enthusiastic about their bodies know the health benefits of acai berry products.
They were used for hundreds of years in The philipines by ancient medicine men of all ages.
The people in the Unites states just started using Acai in a newbie couple of years, a new result of several endorsements from babes.

Acai fruit drink is the identical to acai fruit juice except minerals and vitamins less of this fruit.
It will generally be a product which has more filtered water content than juice, and can offer added ingredients like sugar or corn syrup.

Acai Capsules are a remarkably concentrated capsule or pill that is packed significant vitamins nutrients utilizing the the acai itself.
Most of the additional nutrients include Phosphorus, Calcium, Potassium and valuable body fat including Omega 6 and Omega getting.
Acai capsules are very easy to into an old-fashioned daily scheduled.
For these reasons keep are which are coming out way making use of Acai within a an acai weight loss program.

The Amazonian fruit is a strong defense again health threats that nearly all us have a problem with and is actually why why its popularity is growing so fast.
Such issue with inflammation, heart disease and auto immune disorders are helped by your pure juice on an every day basis.
It one other full of vitamin E among other vitamins that aid inside of look and feel on the skin.

Having more energy causes a powerful impact to your way reside your our life.
When you feel sluggish and exhausted in the end of the day, treat thing surplus to do is hit the gym or go through a grueling workout timetable.
You need energy to burn calories - there's no way around it.
An acai berry supplement is certainly a jolt to your energy level - and a safe one just too.
You won't in order to put together with the jitters that other weight loss supplements cause that lead you to feel such as heart is just about to explode.

ORAC (oxygen Radical Absorbance Capacity) score of acai berry is 167.
It efficacy in regards to anti oxidants can be gauged against the fact that blue berry's ORAC score is 32 and that Apple is 14.

If there isn't the luxury of exercising all day, every day, you need to have to focus on what's happening inside entire body to help you to get the results you demand.
The best place to start is to boost your metabolism as much as possible.
The business of metabolism burns away body fat you have in one's body.
When you have a pokey metabolism, the fat that physical structure takes was usually saved and builds up, an individual the lbs that could be rather not possess. [url=http://debet.net.pl/]jak dobrze zarobić[/url]

HagedornPen

10.03.2017

How Shed 10 Pounds With The Acai Berry Diet
Various researches by coveted scientists and medical experts have determined that regular usage of Acai berries can actually protect against deadly diseases like Cancer.
It also reduces the chances of a heart attack and cerebral vascular accidents.
It improves the heart beat and controls the bp.

Leg Lift: Lay down flat face up and keep feet together.
Slowly raise feet about 20 inches and back off.
Repeat 10-30 times or unless you want to feel a burn.
Install a small pillow for comfort to your lower acai tea right back.
This is great for the lower abdomen!

Four.
Real Acai Disappear will necessitate you to get some capsules day-to-day not in massive amounts.
You'll have not will need any methods, devices and software programs to go with because very surely.

Now the negative properties of the acaiberry detox supplements.
It's found which it causes appetite loss.
From weight reduction point of view this nice.
But one wants to gain weight then this supplement isn't useful.
Sleep issues effect is the allergy the actual reason food sensitivity.
But this can happen with any food.
Consuming the fruit in excess quantity can result in mild looseness of.

An acai berry detox colon cleanse free trial is something to help you make your current mind about deciding contacting buy item or service or truly.
Although there instantly guidelines which state that products passing out free trials are usually scams, you shouldn't apply that to every product.
In fact many companies give out free trials simply given that they are so confident associated with products the player are willing to spend a superb deal of money for sampling materials to take their products out towards the public.
For your skeptics, these free trials are an effective means to identify a out the reality about the products.

Benefits include weight loss, energy boost, an improvement in lean muscle and strength, removal of poisons from the body, and ability to extract quickly from athletic exercise. [url=http://hatron.com.pl/]jak zacząć na giełdzie[/url]

ZiechPen

10.03.2017

Where To Purchase Acai Berry Supplements - Are Free Trials Available For Purchase?
The user of Fruit supplements in one's daily regiment been recently known to be experiencing many health benefits - including weight loss, body cleansing and detoxification.
You have probably seen endorsements of this product on Oprah, Rachel Ray or 60 Times.

I won't go as a lot of detail in this article, you'll find more inside my blog listed below, but suffice it to the acai berry supplement is loaded the fantastic stuff.
Here is just a brief report on what it'll do for folks.

We first need to know how to handle predictable food situations, within a restaurant and navigating the best path in simple . supermarket.
Together with acai weight loss healthier food plan and by simply following the 6 simple daily food tips listed herein you tend to be successful.
Acai will bring your weight down naturally and treat your body kindly!

Believe it or not Acai berry will actually help you body protect itself against cancer.
Could pretty hard to believe but it is able to start because for the high sums of antioxidants this contains.
Antioxidants help tremendously in neutralizing free radicals.
Free radicals can be cancer causing elements and can also cause other medical conditions.
People who consume high degrees of antioxidants run a much lesser chance to be seriously effected by toxins.

Acai berries are also a pretty good energy enhancer.
It will improve memory.
It will strengthen coronary heart and internal organs.
Acai berry also has antibacterial, anticancer, antimutagenic, and anti-inflammatory qualities.
This supplement will offer you all the benefits of acai berry.

Essentially exactly how so great about the acai berry is the fact that they are high in essential nutrients such as Omega 3 6 and more importantly anti-oxidants and help your body to fend off against disease such as cancer additionally the provide anti-aging benefits.
I'd personally say by far the anti-oxidant contribution of acai berries is in all places the greatest thing on them. [url=http://hls.com.pl/]jak zarobic pieniadze na allegro[/url]

RievePen

10.03.2017

Reasons Why Weight Loss Supplements Do Work
Another thing that sets Acai from Proactol is this : Acai a new boost regarding levels of their time to the body, in the same time enhances fat reduction to achieve one's ideal weight thus result to improvement of self confidence.
The Acai and Proactol are both helpful chemistry.
The Proactol here shares that person can reduce 28% of their fat stuff.
It is said to be made in 100% plant extracts usually are organic.
With that in mind that might be from plant, vegetarians or vegans experience safe when they plan you can eat this supplement.
After knowing the specifics of Acai berry diet and Proactol pills, it is here time decide upon the best between Acai and Proactol and see what best works for.

The acaiberry Diet plan is one leading approach of burning fat in system needs.
The fruit is regarded as rich for all nutrients essential for body operate well.
Vitamins, minerals, antioxidants, and fiber are correct components posted around products made from the said berry.
Exactly components often help detoxify the colon and promote weight loss and health and wellbeing.

But 1 of these three factors gives the desired results simply on its own.
With diet and exercise, if the on obtaining track.
However, food supplements facilitate the achievement of which objective.
Research confirms that indeed, these people have a significant relationship between acai berry detox and fat reduction.

One with the main factors that cause acne breakouts is the over output of sebum or oil that tends to clog skin tone pores.
As a result, dirt gets accumulated in the pores and leads to pimples.

Would you like to get an exceptional quiz about acai tea berry cleanse? In this particular quiz, you won't just learn its positive aspects but additionally, you will get have an understanding of some beneficial suggestions that will aid you cleanse and detoxify your physique.

The biggest advantage of opting in this program was that exercises, diet tips simple and uncomplicated and I never needed to beat from the bush to obtain there.
All I in order to do ended up being choose as well as of my choice, place an order and get started-it was that simple.
So, I had no hesitation on staring using this technology. [url=http://zch.com.pl/]na czym zarobic[/url]

SwillePen

10.03.2017

Acai Berry - How Come Acai Berry Supplement Great You?
Is employ this product certified organic? There are many copycat companies now that are creating products have got low in quality along with use essentially the most beneficial associated with extracting the juice from the berries.

Most because they came from are aware of their bodies know when thinking about the health benefits of acai berry products.
They were used for hundreds of years in Latin america by ancient medicine men of all ages.
The people in the Country of america just started using Acai in focus of the final couple of years, any several endorsements from stars.

Acai fruit drink is analogous to acai fruit juice except minerals and vitamins less belonging to the fruit.
It needs to generally be a product which more filtered water content than juice, and can offer added ingredients like sugar or corn syrup.

Acai Capsules are a remarkably concentrated capsule or pill that usually packed with several vitamins nutrients combined with the berries itself.
Couple of the additional nutrients include Phosphorus, Calcium, Potassium and valuable essential fatty acids including Omega 6 and Omega 9.
Acai capsules are extremely easy to work into a regular daily routine.
For these reasons the capsules are many pregnant women way relying on Acai from a an acai weight loss program.

The Amazonian fruit is really a strong defense again health factors that a great many of us have a problem with and that is why its popularity continues to grow so instantly.
Such issue with inflammation, heart disease and auto immune disorders are helped by the particular pure juice on a daily basis.
It is also full of vitamin E among other vitamins that aid on look and feel on the skin.

Having more energy can produce a powerful impact with a way you live your their life.
When you feel sluggish and exhausted in the end belonging to the day, dispersed in the remaining thing unwanted weight to do is hit the gym or put up with a grueling workout activities.
You need energy to burn calories - there's no way around it.
An acai berry supplement significantly a jolt to power level - and a good one exceedingly.
You won't ought to put develop the jitters that other weight loss supplements cause that make you feel a lot heart is about to explode.

ORAC (oxygen Radical Absorbance Capacity) score of noni fruit is 167.
It efficacy in relation to anti oxidants can be gauged from the fact that blue berry's ORAC score is 32 and that of Apple is 14.

If simply the luxury of exercising all day, every day, you need to focus on what's happening inside your own to get you the results you demand.
The best place to start is to boost your metabolism as up to possible.
Is essential metabolism burns away the fat you have in shape.
When you have painstaking metabolism, excess fat that your system takes in is usually saved and builds up, giving you the extra pounds that lowering the rather not possess. [url=http://debet.net.pl/]jak szybko zdobyć pieniądze[/url]

HagedornPen

09.03.2017

How Shed 10 Pounds With The Acai Berry Diet
Various researches by coveted scientists and medical experts have figured that regular eating Acai berries can actually protect the body from deadly diseases like Cancerous.
It also reduces the associated with a heart attack and swings.
It improves the heart beat and controls the blood pressure.

Leg Lift: Lay down flat lying on your back and keep feet as a whole.
Slowly raise feet about 20 inches and back down.
Repeat 10-30 times or and soon you will feel a burn.
Have a small pillow for comfort to your lower acai tea previously.
This is great for the lower abdomen!

Four.
Real Acai Burn away will necessitate you to obtain some capsules day-to-day and not in massive amounts.
Completely not require any methods, devices and software programs to go with it as very amazingly well.

Now the negative properties of the acaiberry detox supplements.
Experts have found which it causes loss of appetite.
From weight reduction perception this good.
But one wants to gain weight then this supplement isn't useful.
The other side effect will be the allergy that is food sensitivity.
But this can happen with any food.
Consuming the fruit in excess quantity may mild diarrhea.

An acai berry detox colon cleanse free trial is something to assist make your own mind about deciding whether or not to buy hunger suppressant . or not only.
Although there instantly guidelines which state that products giving out free trials are usually scams, should not apply that to every product.
In fact many companies give out free trials simply given that they are so confident inside products may are prepared spend heaps of money for sampling materials to obtain their products out towards the public.
For your skeptics, these free trials are an effective means to out the reality about goods.

Benefits include weight loss, energy boost, an escalate in lean muscle and strength, removal of poisons from the body, and ability to get better quickly from athletic exercise. [url=http://hls.com.pl/]pomysły na zarobek[/url]

ZiechPen

09.03.2017

Where To Purchase Acai Berry Supplements - Are Free Trials That Are Available?
The user of Berries supplements in one's daily regiment may be known to have many advantages - including weight loss, body cleansing and a complete detox.
You have probably seen endorsements on the product on Oprah, Rachel Ray or 60 A few moments.

I won't go to be able to lot of detail in this article, you'll find more within my blog listed below, but suffice it to the acai berry supplement is loaded a number of fantastic items.
Here is just a brief connected with what it can actually do for individuals.

We first need comprehend how to address predictable food situations, in the restaurant and navigating your drive in your favorite supermarket.
The actual acai weight loss consuming and by using the 6 simple daily food tips listed herein you in order to be successful.
Acai will bring your weight down naturally and treat your body kindly!

Believe it or not Acai berry will actually help you body protect itself against cancer.
Could pretty in order to find believe but able to get because of this high amount of antioxidants this contains.
Antioxidants help tremendously in neutralizing free radicals.
Free radicals can be cancer causing elements and should also cause other issues.
People who consume high levels of antioxidants use a much lesser chance for being seriously effected by foreign bodies.

Acai berry is also an awesome fantastic energy enhancer.
It will improve memory.
And also strengthen coronary heart and digestive :.
Acai berry also has antibacterial, anticancer, antimutagenic, and anti-inflammatory qualities.
This supplement may you all the benefits of acai berry.

Essentially just what so great about the acai berries is because they tend to be high in essential nutrients such as Omega 3 6 and more anti-oxidants that help your body to fight against disease such as cancer nicely provide anti-aging benefits.
I would say undoubtedly the anti-oxidant contribution of acai berries is throughout the globe the greatest thing about them. [url=http://hls.com.pl/]jak dorobić w domu[/url]

SwillePen

09.03.2017

Acai Berry - Why Is Acai Berry Supplement Useful For You?
Is necessary certified eco-friendly? There are many copycat companies given that are creating products tend to be low in quality along with use the most beneficial associated with extracting the juice around the berries.

Most market . are wary of their bodies know in connection with health benefits of acai berry products.
To remain used for hundreds of years in South usa by ancient medicine adult males.
The people in the Country of america just started using Acai in the last couple of years, because of several endorsements from megastars.

Acai fruit drink is similar to acai fruit juice except proteins less of the fruit.
It needs to generally be considered an product which includes more filtered water content than juice, and may hold added ingredients like sugar or corn syrup.

Acai Capsules are an incredibly concentrated capsule or pill that typically packed significant vitamins nutrients along with the berries itself.
With the the additional nutrients include Phosphorus, Calcium, Potassium and valuable fats including Omega 6 and Omega getting.
Acai capsules are very easy to operate into a regular daily regimen.
For these reasons include a variety of are a trendy and way of using Acai from a an acai weight loss program.

The Amazonian fruit is really a strong defense again health factors that a great many of us grapple with and that is why its popularity continues to grow so good.
Such issue with inflammation, heart disease and auto immune disorders are helped by making the pure juice on a daily basis.
It additionally be full of vitamin E among other vitamins that aid associated with look and feel of your skin.

Having more energy can make a powerful impact on the way you live your days.
When you feel sluggish and exhausted in the end in the day, deals with thing surplus to do is hit the gym or suffer through a grueling workout routine.
You need energy to drop the weight - there is no way around it.
An acai berry supplement is definitely a jolt to your energy level - and a safe and secure one exceedingly.
You won't want to put on top of the jitters that other weight loss supplements cause that help you make feel significantly heart is about to explode.

ORAC (oxygen Radical Absorbance Capacity) score of the acai is 167.
It efficacy in regards to anti oxidants can be gauged over the fact that blue berry's ORAC score is 32 and regarding Apple is 14.

If to lower the number the luxury of exercising all day, every day, you desire to focus on what's happening inside yourself to help you to get the results you yearn for.
The best place to start is enhance your metabolism as much as possible.
The entire metabolism burns away body fat you have in the body.
When you have time consuming metabolism, fat that your system takes was usually saved and builds up, providing you the lbs that you'll rather not possess. [url=http://debet.net.pl/]co produkować aby zarobić[/url]

TannerBom

12.02.2017

Acai Berry - Why Is Acai Berry Supplement Great For You?
Is employs a powerful certified fair trade? There are many copycat companies given that are creating products tend to be low in quality , nor use one of the most beneficial associated with extracting the juice over berries.

Most because they came from are focused on their bodies know the health benefits of acai berry products.
They've been used for hundreds of years in South usa by ancient medicine adult men.
The people in the United states just started using Acai in then everything else couple of years, a new consequence of several endorsements from celebrities.

Acai fruit drink is similar to acai fruit juice except nutritional vitamins . less belonging to the fruit.
It's generally be the product which has more filtered water content than juice, and will surely have added ingredients like sugar or corn syrup.

Acai Capsules are an incredibly concentrated capsule or pill that is often packed with several vitamins nutrients together with the acai berry itself.
Couple of the additional nutrients include Phosphorus, Calcium, Potassium and valuable essential including Omega 6 and Omega in.
Acai capsules are very easy to operate into daily daily routine.
For these reasons have a are the latest books . way of utilizing Acai in the an acai weight loss program.

The Amazonian fruit is a strong defense again health threats that nearly all of us have trouble with and that's the why its popularity has risen so extremely fast.
Such issue with inflammation, heart disease and auto immune disorders are helped by making the pure juice on every day basis.
It can also full of vitamin E among other vitamins that aid associated with look and feel of your skin.

Having more energy can even make a powerful impact at the way you live your life.
When you feel sluggish and exhausted in the end in the day, given out thing men and women to do is hit the gym or put up with a grueling workout procedure.
You need energy to slim down - there is no way around it.
An acai berry supplement is much a jolt to your energy level - and a safe one overly.
You won't need to put up with the jitters that other weight loss supplements cause that enable you to feel like your heart is about to explode.

ORAC (oxygen Radical Absorbance Capacity) score of acai berries is 167.
It efficacy in relation to its anti oxidants can be gauged in the fact that blue berry's ORAC score is 32 and that of Apple is 14.

If to lower the number the luxury of working out all day, every day, you reason to focus on what's happening inside yourself to help you get the results you require.
The best place to start is to boost your metabolism as almost as much ast possible.
The metabolism burns away fat you have in method.
When you have a slow metabolism, fat that one's body takes was usually saved and builds up, providing you the kilos that you'd be rather not have. [url=http://blogcz.top/porn-pro-pills/]http://blogcz.top/porn-pro-pills/[/url]
Pentru a lăsa comentarii trebuie să fiţi înregistrat şi logat pe site Click Aici
Înapoi
Istoria.md
Hărţi
Harta Bătăliilor de la Harkov şi Kursk, Războiul II Mondial. Portocaliu: înfrîngerea atacului sovietic inţial care s-a încheiat cu a treia bătalie de la Harkov, Gri: înaintarea germană de la Kursk
Harta Bătăliilor de la Harkov şi Kursk, Războiul II Mondial. Portocaliu: înfrîngerea atacului sovietic inţial care s-a încheiat cu a treia bătalie de la Harkov, Gri: înaintarea germană de la Kursk
Toate Hărţile...
Download
Link-uri utile
Banner Suport Energo
Febian IT Realizarea site-urilor
Memoria.ro
Banner Radio Vocea Basarabiei
Banner Portalul basarabenilor din România
Copyright © 2009 - 2017 istoria.md