Prima pagină Noutăţi Hărţi Download Concurs Despre noi Contact
Primul site de Istorie
din
pînă în
Categorii
PageRank Checking Icon
Pe site au loc lucrari. Siteul poate functiona incorect. Ne cerem scuze pentru incomoditate.
Înapoi

Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) (1940 - 1991)

Steagul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM)
 Steagul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM)
 

 

Conextul şi crearea

Marea majoritate a teritoriului pe care a existat Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) a fost parte a Principatului Moldova. În 1812, partea răsăriteană a Moldovei (numită începând cu acel an Basarabia) a fost ocupată de Imperiul Rus. Pacea de la Bucureşti încheiată între Imperiul Rus şi Imperiul Otoman a consfinţit acest fapt. Până în 1917 Basarabia a fost o gubernie a Imperiului Rus, fără a avea reprezentare în procesul legislativ sau executiv.
 
Odată cu izbucnirea în cadrul Imperiului Rus a Revoluţiei din 1917, mişcarea de eliberare naţională a luat un nou avânt în Basarabia. Nou-alesul Sfatul Ţării a proclamat Republica Democratică Moldovenească pe 15 decembrie 1917. În urma retragerii dezordonate în ianuarie 1918 de pe frontul din Carpaţi a unor unităţi militare ruse, în care corpul de ofiţeri a fost înlocuit cu activişti bolşevici şi anarhişti, în Ungheni, Chişinău şi Tighina au avut loc nenumarate crime. Neavând unităţi militare proprii, Sfatul Ţării a facut apel la armata română, care după ce a eliberat oraşul Tighina de ultimile rămăşiţe ale soldaţilor ruşi dezorganizaţi, s-a retras înapoi peste Prut. La 24 ianuarie 1918 Sfatul Ţării a proclamat independenţa Republicii Populare Moldovenesti, pentru ca pe 9 aprilie 1918 să proclame unirea cu România cu 86 de voturi pentru, 3 împotrivă, 36 de abţineri şi 13 absenţe (din totalul de 148 de deputati).
 
Teritoriul cuprins între râurile Nistru si Bugul de Sud, cuprinzând oraşe ca Movilău (Moghiliov Podolski), Bershad', Iampol, Râbniţa, Birzula, Nani, Dubăsari, Golta, Tiraspol, Ovidiopol, Odessa şi Oceacov, a avut de-a lungul secolelor o componenţă etnică mixtă. În evul mediu românii moldoveni reprezentau circa 1/2 din populaţia sa destul de mică, restul fiind ucraineni şi tătari nohai (un trib al tătarilor din Crimeea). Începând cu sfârşitul secolului 17 acest teritoriu a intrat în administrarea directă a Imperiului Otoman, unde era cunoscut sub numele Yedisanul de Vest. În 1792 el a intrat în componenţa Imperiului Rus, ceea ce a dus la o schimbare radicală a componenţei sale etnice: tătarii au fost obligaţi să plece, iar nobilimea rusă a primit vaste teritorii nepopulate. Astfel au venit multi ţărani şi colonişti ruşi, ucraineni şi evrei. În 1917-1918 românii moldoveni erau majoritari doar în sate situate la mică distanţă de râul Nistru.
 
Pe 12 octombrie 1924, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) a înfiinţat o republică autonomă, Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RSSAM), în componenţa RSS Ucrainiene, pe o parte din teritoriul dintre râurile Nistru şi Bug, republică în cadrul căreia românii (moldovenii, conform terminologiei oficiale sovietice) constituiau circa 40% din populaţie. Acest lucru a fost făcut pentru crearea unor condiţii benefice atragerii românilor basarabeni, deja aflaţi în România spre RSSAM.
 
Protocolul Adiţional Secret al Pactului Molotov-Ribbentrop, semnat între URSS şi Germania nazistă la 23 august 1939, a dus la trecerea la 28 iunie 1940 prin ultimatum (din partea guvernului URRS) şi cedarea (din partea Consiliului de Coroană al Romaniei) a teritoriilor dintre Prut şi Nistru (Basarabia), dar şi a Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa, în componenţa URSS. Basarabia, fără jumătatea de nord a judeţului Hotin) şi fără sudul său (Bugeacul sau Basarabia mică) , plus o parte a RSSA Moldoveneşti (corespunzătoare teritoriului actual al Transnistriei) au fost incluse în RSS Moldovenească, nou-înfiinţată la 2 august 1940. RSS Moldovenească şi a devenit o republică unională separată în cadrul URSS, cu drept teoretic de secesiune.
 
La 22 iunie 1941 România, aliată cu Germania, a atacat Uniunea Sovietică şi a eliberat până la 26 iunie 1941 Basarabia şi Bucovina de Nord. La 27 iunie 1941 Antonescu a ordonat armatei române să continue înaintarea peste râul Nistru în teritoriul sovietic, ocupând astfel şi Transnistria.
 
În februarie-august 1944 Uniunea Sovietică a recucerit Basarabia şi a organizat din nou RSS Moldovenească.


Perioada stalinistă:deportările şi persecuţiile
 
Mulţi locuitori români din Basarabia care nu au fugit în România, după ce armata URSS a preluat controlul asupra acestui teritoriu în cele din urmă au fost capturate de către forţele de securitate sovietice; un procent ridicat din ei au fost împuşcaţi sau deportaţi, fiind învinuiţi de colaborare cu cu românii şi germanii.
 
Autorităţile sovietice au vizat mai multe grupuri socio-economice, datorită situaţiei lor economice, politice, sau datorită legăturilor cu fostul regim. Ei au fost deportaţi în Siberia şi în nordul RSS Kazahe; unii dintre aceştia au fost închişi sau executaţi. În conformitate cu Raportul Tismăneanu, în 1940-1941 pe timp de pace, nu mai puţin de 86 604 de oameni au fost arestaţi şi deportaţi, în timp ce istoricii ruşi au prezentat un număr estimativ de 90 000 pentru aceeaşi perioadă. NKVD s-a concentrat asupra grupărilor anti-sovietice, active între 1944 şi 1952.
 
O campanie de eradicare a chiaburilor (persoane înstărite) a fost orientată spre familiile ţăranilor bogaţi din Basarabia, care au fost deportaţi în Siberia şi Kazahstan. De exemplu, în doar două zile, 6 iulie şi 7 iulie 1949, peste 11342 de familii din RSSM au fost deportaţi prin ordin al ministrului de stat şi de Securitate, IL Mordovets în conformitate cu un plan numit „Operatiunea Sud”.
 
Alte campanii de deportare au fost îndreptate către: etnicii germani (al căror număr a scăzut de la peste 81,000 în 1930 la 4,000 în 1959, datorită migraţiei voluntare din timpul războiului şi prin relocări forţate în calitate de colaboratori după război) şi către minorităţilor religioase (700 de familii, mai ales Martorii lui Iehova au fost deportaţi în Siberia, în aprilie 1951 în cadrul planului numit „Operaţiunea Nord”.

După lichidarea structurilor statale româneşti (primării, prefecturi, judeţe, etc.) sunt formate altele după modelul sovietic (siviete săteşti, orăşeneşti şi raioanele), toate subordonate organelor partidului comunist (bolşevic). În fruntea fiecărui raion au fost instalaţi primul secretar al comitetului raional al Partidului Comunist (PC), ajutat de secretarul doi şi secretarul trei (responsabil de ideologie şi propagandă). 


Perioada stalinistă: colectivizarea
 
Colectivizarea a fost pusă în aplicare între 1949 şi 1950, deşi încercări au fost efectuate mai devreme încă din 1946. În acest timp, o foamete de mare amploare s-a produs: unele surse dau un minim de 115 000 de oameni care au murit de foame şi boli între decembrie 1946 şi august 1947, alţii pun cifra la 216 000, la aceştia se mai adaugă alţi 350 000 care au fost afectaţi de malnutriţie, dar care au supravieţuit. Nu există suficiente dovezi că aceasta foamete a fost cauzată sau planificată de către sovietici şi îndreptate împotriva celui mai mare grup etnic care trăia în mediul rural (românii). Cauza principală a fost rechiziţionarea de cantităţi mari de produse agricole de către sovietici, dar a fost favorizat de asemenea, de secetă, de întreruperile provocate de război şi colectivizare.


Perioada 1956-1964
 
Începând cu regimul lui Hruşciov, succesorul lui Stalin, supravieţuitorii din Gulag şi lagărele de deportaţi au primit permisiunea să se întoarcă în  RSSM. Îmbunătăţirea relaţiilor politice a încheiat şi perioada de putere absolută a NKVD, iar economia planificată centralizat a dus la dezvoltarea în domenii precum educaţia, ştiinţa şi tehnologiile, sănătatea, industria (cu excepţia domeniilor care au fost considerate sensibile politic, cum ar fi genetica sau istoria).


Stagnare: 1964-1985
 
În anii ‘70 şi ‘80, RSS Moldovenească a primit investiţii substanţiale din bugetul URSS pentru a dezvolta facilităţi industriale şi ştiinţifice, precum şi pentru construcţia de locuinţe. În 1971, Consiliul de Miniştri al URSS a adoptat o decizie "Despre măsurile pentru dezvoltarea viitoare a oraşului Chişinău", care alocau mai mult de un miliard ruble din bugetul URSS, pentru invesţii, decizie care ulterior a adus spre prosperitate şi a adus muncitori calificaţi din întreaga URSS . O astfel de alocare a activelor URSS a fost parţial influenţată de faptul că, Leonid Brejnev, conducătorul URSS între anii 1964 şi 1982, a fost Prim Secretar al Partidul Comunist în RSS Moldovenească între 1950 şi 1952. Aceste invesţii s-au oprit în anul 1991 când RSSM a devenit independentă şi a căpătat numele de Republica Moldova.


Perestroika şi drumul spre independenţă: 1985-1991
 
Deşi Brejnev şi alti primi secretarii ai URSS au avut parte de succes, aceştia au suprimat naţionalismului existent în RSSM . Regimul lui Mihail Gorbaciov a facilitat renaşterea naţionalismului în regiune. Politicile sale: glasnosti şi perestroika au creat condiţiile pentru exprimarea deschisă a sentimentelor naţionale şi au dat posibilitatea republicilor sovietice de a face reforme, independent de guvernul central al URSS.
 
Drumul RSSM către independenţa faţă de URSS a fost marcat de manifestări ale civilor . Conservatorii din est (în special de la Tiraspol), precum şi activiştii Partidului Comunist din Chişinău au vrut să menţină RSSM în URSS. Principalul succes al mişcării naţionaliste între 1988 şi 1989 a fost adoptarea la 31 august 1991 de către Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti, a limbei moldoveneşti în calitate de limba oficială, iar în declaraţia de preambul unitatea lingvistică modo-română , şi întoarcerea la alfabetul latin pre-sovietic. În 1990, când a devenit clar faptul că RSSM, în cele din urmă va de veni independentă , un grup de activişti pro-URSS din Transnistria au proclamat Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Nistreană cu capitalul la Tiraspol, care, după dizolvarea URSS, a fost redenumit în Republica Moldovenească Nistreană (RMN).


Independenţa
 
Numele RSSM s-a schimbat în Republica Moldova pe 23 mai 1991, ţara proclamându-şi independenţa pe 27 august 1991, odată cu prăbuşirea Uniunii Sovietice. După ce la început s-a manifestat dorinţa de unire cu România, a izbucnit un război în Transnistria în 1992, sustinut de armata rusă aflată acolo. Nici până acum guvernul de la Chişinău nu are controlul asupra acestei regiuni separatiste.

 

Bibliografie (surse)

1. http://ro.wikipedia.org/

Dacă doriţi să îmbunătăţiţi textul sau să adăugaţi imagini noi la acest articol transmiteţi varianta dvs pe istorialumii@gmail.com . Textul îmbunătăţit îl solicităm în format MS Word (.doc) sau Notepad (.txt). Important: indicaţi în mesaj denumirea articolului de redactat  Scrie-ne acum noi detalii pentru a îmbunătăţi acest articol !


Comentarii:

Charlierum

28.02.2017

Catsnamestabs

02.02.2017

Нашла кошечку не знала как её назвать. Нашла здесь unisex cat names http://allcatsnames.com/unisex-kitten-names полный список имен для котов.
Frankfaree

31.01.2017

Bryanwet

19.01.2017

WilliamCak

05.01.2017

В большей степени таким занятием увлекаются сильная половина человечества. Так же заболевание может развиваться у людей имеющих родственников страдающих тем или иным видов атеросклероза, т. Секции на портале работают по принципу биржи. Семь лет с 1918 по 1925 гг. Для станков с приводом от дизеля, работающими в холодную погоду, разумна установка подогревателей топлива. Последствия от пожаров, как правило, очень тяжелые. И в итоге я решила написать цикл статей посвященных модельному и эскорт бизнесу. Можно не только увидеть все воочию, но и посмотреть на действия, умелую и слаженную работу мастеров отделочников. Жидкая резина не является рулонным материалом, при укладке которого необходимо использование открытого огня, это также не пленка, наносимая с помощью клея сомнительной надежности. Вторая же тренировка подарила нам боль в мышцах, характерные синеватые следы на теле и, вместе с тем, некоторую неуверенность в своих физических возможностях. От правильности подбора, расчета и проведения вентиляции зависит полноценный воздухообмен, являющийся основой комфортного микроклимата в помещении. Наряду с финансовыми влияниями, которые предполагает делать государство в частный сектор, правительство предлагает и такие меры, которые действительно могут помочь экономике выйти из кризиса. Стоит просчитать и затраты на транспортировку: быть может заказ дома на предприятии с более высокой изначальной стоимостью материалов, но расположенном географически более выгодно, в итоге обойдется дешевле. Кому-то такие рассуждения покажутся чрезмерно циничными. И этому нужно именно научиться! Рев перепуганных животных, крики мечущихся в диком ужасе людей, раскаты грома смешались в непрерывный зловещий гул. Авторизуйтесь для получения доступа. Попасть в город через эти ворота вы можете только в том случае, если у вас есть разрешение от Инквизиции. Древесный уголь - области применения и использования. Нужно поддерживать непрерывную линию желания, а не уставать от него. Оно защищено от чрезмерного излучения специальным экраном, на котором расположены солнечные батареи, питающие "Гершель". Добавить комментарий У вас нет полномочий комментировать. Существуют также специальные косметические средства по уходу за такими волосами, в том числе и шампуни. В этом Вам помогут профессиональные переводчики. Наиболее распространенные ранние сорта кольраби: венская белая 1350 и венская синяя. Но об этом поговорим ниже. Гладиолус обозначает меч и по легенде цветок вырос из мечей братьев гладиаторов, который отказались сражаться. Люди верили, что единственный раз в году, в эту ночь, он расцветал и всего на несколько секунд. Поэтому выбирайте более простые модели. Несомненно, подарочные сертификаты являются идеальным решением для тех, кто предпочитает дарить полезные подарки.
[url=http://akg-online.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C]без разницы какую оперативную память[/url]
[url=http://9058735.ru/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD-asus-zenfone-5-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5]смартфон asus zenfone 5 в волгограде[/url]
[url=http://akg-online.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%80%D1%83]вислоухого шотландского котёнка в москве на авито ру[/url]
[url=http://a-cathouse.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-100%D0%BC%D0%B3]жидкость для электронных сигарет в москве недорого 100мг[/url]
[url=http://akg-online.ru/%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B]в екатеринбурге воздушные шары[/url]
Pentru a lăsa comentarii trebuie să fiţi înregistrat şi logat pe site Click Aici
Înapoi
Istoria.md
Hărţi
Harta Principatului Moldovei, 1483
Harta Principatului Moldovei, 1483
Toate Hărţile...
Download
Link-uri utile
Banner Suport Energo
Febian IT Realizarea site-urilor
Memoria.ro
Banner Radio Vocea Basarabiei
Banner Portalul basarabenilor din România
Copyright © 2009 - 2017 istoria.md