Prima pagină Noutăţi Hărţi Download Concurs Despre noi Contact
Primul site de Istorie
din
pînă în
Categorii
PageRank Checking Icon
Pe site au loc lucrari. Siteul poate functiona incorect. Ne cerem scuze pentru incomoditate.
Înapoi

Tiras (Tyras, astăzi Cetatea Albă, Belgorod Dnestrovskii, Ucraina) (600î.e.n - prezent)

Harta amplasării coloniilor greceşti la nordul Pontului Euxin (Marea Neagră), sec V î.e.n.
 Harta amplasării coloniilor greceşti la nordul Pontului Euxin (Marea Neagră), sec V î.e.n.

 

          În regiunea limanului Nistrului coloniştii greci au fondat cîteva aşezări Tiras, Niconia, Hermonactu ş.a.
          Prima menţiune despre Tiras o întîlnim la Herodot, informaţii despre acest oraş sînt întîlnite şi la Pseudo Skilca. La Pseudo Skymnos aflăm că Tirasul a fost fondat de cître milesieni, ca argument ne serveşte şi prezenţa calendarului milesian.
          Din punct de vedere cronologic posibil ca Tirasul să fi apărut în sec. VI a. Chr., dar despre Tiras ca oraş putem vorbi din sec. V a. Chr.
          Tirasul prezenta în sine un polis tipic grecesc în componenţa căruia se încadrau şi aşezările mai mici din jurul său. Forma de guvernare în Tiras era democraţia.
          După situaţia geografică şi caracterul economic Tirasul se asemăna mai mult cu Olbia şi Histria, cu care întreţinea relaţii strînse pe plan economic, politic şi cultural.
          Persistă opinia că Tirasul în sec. V a. Chr. ar fi fost în Liga Maritimă Ateniană, cu toate acestea oraşul a avut un rol redus în viaţa lumii antice din Nordul Mării Negre, în raport cu vecinii săi Olbia sau Histria.
           Înflorirea polisului se produce în sec IV – III a. Chr., baza economiei fiind agricultura şi meşteşugăritul.
          Ocupaţiile agricole prelucrarea pămîntului, viticultura şi pescuitul este reflectată şi în numismatică spicul de grîu, calul, strugurile de poamă, zeiţa Demetra şi zeul Dionis. Oraşul începe să bată monetă proprie în a II-a jumătate a sec.IV a. Chr.
Un rol însemnat îl avea şi comerţul Tirasul aflînduse pe calea comercială ce duce din metropolă în Marea Neagră, în portul său se găseau mărfuri aduse din Grecia şi oraşele state din Sudul Mării Negre.
          La sf. sec. III-începutul sec. II a. Chr. oraşul emite monete din aur (stateri), fapt ce demonstreză angrenarea Tirasului într-un schimb comercial larg pe arena externă. Un loc important în comerţul Tirasului în sec. V-IV a. Chr. îl ocupa Atena, ulterior în sec. III-II a. Chr. s-au întărit relaţiile cu centrele din Asia Mică şi Sudul Mării Negre, în deosebi Rodos, Thasos, Chidom, Chizicom, Heracleea, Sinope, Olbia, Cherzonez şi Bospor. Tirasul întreţinea relaţii comerciale strînse şi cu oraşele din Vestul litoralului Pontic Tomis, Histria ş.a.
          Aşezarea favorabilă a Tirasului la gurile Nistrului i-a permis să stabilească relaţii comerciale cu diferite triburi situate la Nord de oraş pînă la Marea Baltică şi la Vest pînă la Dunăre în deosebi cu triburile de origine tracă şi scită (tirageţii, bastarnii etc.).
          La mijlocul sec. II a. Chr. Tirasul trece printr-o criză economică profundă, fapt care s-a răsfrînt şi asupra relaţiilor comerciale externe, negoţul se duce în mare parte cu oraşele din Vestul şi Sud-Estul Mării Negre Amisos, Tomis ş.a. şi posibil cu triburile geto-dacilor. În această perioadă se intensifică şi atacurile sarmaţilor.
          Pe parcursul ultimilor ani ai sec. II – primii 20 de ani ai sec. I a. Chr. Tirasul a căzut în dependenţă faţă de statul condus de Mitridate al VI-lea Europatorul, această dominaţie nu a durat fiindcă probabil în 72-71 a. Chr. proconsolul Macedoniei Lucullus a supus Romei oraşele din Vestul Pontului Euxin. La mijlocul sec. I a. Chr. Tirasul la fel ca şi Olbia este devastată de geţi.
 

 

Vezi şi ...

1. Oraşele-polise greceşti din nord-vestul Pontului Euxin în secolele VII-I î.e.n. Arheologia oraşelor antice din Nord-Vestul Mării Negre

2. Lista oraşelor polise greceşti din nordul Pontului Euxin (Marea Neagră)

3. Cetatea Albă a Moldovei

 

Bibliografie (surse):

1. Teza de masterat,  "PREZENŢA BARBARĂ ÎN ORAŞELE - COLONII GRECEŞTI DIN NORD – VESTUL MĂRII NEGRE ÎN SECOLELE VII – I A. CHR."  masterand Anatolie BAJORA, pecialitatea “Istorie”, Conducător ştiinţific Ion NICULIŢĂ, doctor habilitat, profesor universitar, CHIŞINĂU 2006

Dacă doriţi să îmbunătăţiţi textul sau să adăugaţi imagini noi la acest articol transmiteţi varianta dvs pe istorialumii@gmail.com . Textul îmbunătăţit îl solicităm în format MS Word (.doc) sau Notepad (.txt). Important: indicaţi în mesaj denumirea articolului de redactat  Scrie-ne acum noi detalii pentru a îmbunătăţi acest articol !


Comentarii:

Pentru a lăsa comentarii trebuie să fiţi înregistrat şi logat pe site Click Aici
Înapoi
Istoria.md
Hărţi
Modificările teritoriale în urma Păcii de la București din 1913, sursă:istoriiregasite.wordpress.com
Modificările teritoriale în urma Păcii de la București din 1913, sursă:istoriiregasite.wordpress.com
Toate Hărţile...
Download
Link-uri utile
Banner Suport Energo
Febian IT Realizarea site-urilor
Memoria.ro
Banner Radio Vocea Basarabiei
Banner Portalul basarabenilor din România
Copyright © 2009 - 2017 istoria.md